[ OCTOBER ]

ØRJAN AMUNDSEN

[ 15:00 – 19:00 ]

20.10.  &  22.10.

27.10.  &  29.10.

Surfacing, digital video, 07:27, 2017

“Surfacing” er et dypdykk i samtidens digitale kultur. Verket er en åpen og leken undersøkelse av hvordan overflater uttrykker fornemmelser av materialer, estetikk, teknologi og objekter. 

Ørjan Amundsen (1982) er utdannet på kunstakademiet i Tromsø (BA), og i Trondheim (MA). Sentralt i Amundsens kompositoriske metode står bruk av appropriasjon, collage, sampling, montage. Stategier som involverer redigering, manipulasjon og sammenstillinger av allerede eksisterende visuelt, litterært, og auditivt materiale.

______________________________________________________________________________

“Surfacing” is a deep dive into today’s digital culture. The work is an open and playful exploration of how surfaces express the sensation of materials, aesthetics, technology and objects. 

Ørjan Amundsen (1982) has graduated with a BA from Tromsø Academy of Arts and an MA from Trondheim Academy of Fine Art. Central in Amundsen’s compositional method is the use of appropriation, collage, sampling and montage. Strategies involve editing, manipulation and combining already existing visual, literary and aural material.